B2B – Business to Business

Samarbejdet med virksomheder, organisationer kan være via foredrag, teamcoaching, teamdage og samarbejdet med 2. aktør i forhold til borgere.

Læs mere om de forskellige muligheder i menuen – og lad os tale sammen om jeres behov.

You have brains in your head & feet in your shoes – you can steer yourself in any direction you choose . . .

Følg JETTE BLOK